sohbetdenizi.org Script ile Sohbet'e Bağlan
ConferenceRoom Komutları
ConferenceRoom Komutları

Sunucu Bot’unu oluşturmanızı sağlayacak komut aşağıda belirttim.
/as bot botismi add 

Sunucu Bot’unu kanala atmanızı sağlayacak komut aşağıda belirttim.
/as chan #kanal bot add botname

Sunucu Bot’un realname dizinini değiştirmeye yardımcı olacak komut aşağıda belirttim.
/as bot ßotismi set realname 

Sunucu Bot’un ident@** kısmını değiştirmenize yardımcı olacak komut aşağıda belirttim.
/as bot Botname set user Botident

Sunucu Bot’un ipmask adresini değiştirmenize yardımcı olacak komut aşağıda belirttim.
/as bot ßotname set host mesaj

Sunucu Bot’un konuşmasına yardımcı olacak komut aşağıda belirttim.
/as bot Botname message #kanal mesaj 

Sunucu Bot’un kanala yollamak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as chan #ABTV add

Sunucu Bot’un kanal giriş mesajı eklemek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as chan #kanaladı greeting append mesaj

Sunucu Operatörlerin hakkında bilgi almak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as oper nick list

Sunucu Operatörleri dondurmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as oper nick disabled Not: mesaj

Sunucu için atılacak Link için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server servername add 


Sunucu ismini vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server servername set name

Hostname vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server serveradi set hostname 

Sunucu’ya port vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server Servername set port 

Sunucu INPASS ayarları için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server Servername set inpass 

Sunucu’dan quit çıkış mesaj ayarları için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as server Servername set outpass 

Sunucular arasında link için gerekli olan komut aşağıda belirttim.
/as server Servername set hub|leaf 

Sunucular arasında link için gerekecek komut aşağıda belirttim.
/as server Serveradi set autoon|off 

Not:BunLarin aynisini, linklenecek SUNUCUDAN’da yapİlmasi gerekiyor linklenecek sunucu Hub olacak Hub:leaf demek yonlendirilcek server demek
privlege: Komutlari yasakLama demektir..

Z:lined atılmasını yasaklamak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as privilege zline none 

Z:lined Sadece Sunucu admin’in atması için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as privilege zline admin 

Sunucu kanal topic’in bot tarafından yazılması için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as chan #ABTV set topic 

Sunucu Operatörler’in oper pass değiştirmeleri için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as oper opernick password yenisifre 

Operatör olan bir kişiye host vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as general set operhost host 

IRC SUNUCU için host vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as general set host host’unuz

Web server açmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as web enable 

Web server için vereceğiniz PORT için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as web port PortNo 

IRC services’leri aktif etmek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as util services start 

IRC servisleri’ni başlatmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as services enable 

IRC Global kanal bot’una şifre vermek için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as chan #ABTV set password sifre 

IRC Global kanal bot’unun Kanal mode kısımlarını ayarlamasını istiyorsanız kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as chan #kanal set mode +enrtJMmRUL 

K:lined atmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as security kline add *@ip* sebeb 

Yasaklı kanalların listelerini çıkartmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as security nochan list 

Yasaklı kullanıcıları listelerini çıkartmak için kullanılan komut aşağıda belirttim.
/as security nonick list 

Sunucu üzerinde ip@mask giriş sayısını ayarlamak için kullanılan komut aşağıda belirttim
/as security trigger add ip@mask adet 

/as oper nick add şifre agcsh : Root admin ekleme

/as oper nick add şifre gcsh : CSop ekleme

/as oper nick add şifre gsh : Services Admin ekleme

/as oper nick add şifre g : IRC Operator ekleme

/as oper nick add şifre h : Helper Ekleme

Bu komutu yazdıkdan sonra muhakkak peşine aşağıdaki komutu yazmanız lazımdır.Yoksa oper açılamaz. 

Komut : /as oper nick access add *@*

Bir operin flagını ve şifresini görmek için 

/as oper nick list

Flaglar : Root – agcsh 

Csop – gcsh 

SA – gsh 

IRCop – g 

Helper – h 

Oper şifresi değiştirme 

/as oper nick password yeni şifre

Operi disable ve enable moduna sokma 

Disable : /as oper nick disable

Enable : /as oper nick enable

Nickin access (mask ) listini görme 

/as oper nick access list

Nickin flaglarını listeme 

/as oper nick flag list

Nicke flag ekleme 

/as oper nick flag add FlagKodu

Server A Bot Kurma 

/as bot botnick add

kanalı Lusers’e Ekleme ( Önemli ) 

/as chan #kanal add

Kanala Bot Ekleme 

/as chan #kanal bot add botnick ( Kanal Luserse Ekli İse Kanala Bot Sokulabilir)

Ekli olup olmadığını anlamak için 

/as chan #kanal list

Bot tarafından topic yazdırma 

/as chan #kanal set topic mesaj

Bot tarafından kanala mod koyma 

/as chan #kanal set mode +modlar

Bot tarafından kanala notice atma 

/as chan #kanal notice mesaj

Bot tarafından kanala Flash mesaj gönderme 

/as chan #kanal flash mesaj

Bot tarafından kanala FURL gönderme ( Web Adresi ) 

/as chan #kanal FURL www.ircforumlari.net

Bot tarafından kanala greeting yazma ( Hoşgeldiniz Mesajı ) 

/as chan #kanal greeting append mesaj

Listeleme : /as chan #kanal greeting list

Silme : /as chan #kanal greeting del numara

Erase : /as chan #kanal greeting erase mesaj

İnsert : /as chan #kanal greeting insert numara

Server Botu kanalda konuşturma 

/as bot botadı message #kanal mesaj

Server Bot Listesi 

/as bot

Server bota ident@* verme 

/as bot Botname set user Botident

Server bota host verme 

/as bot ßotname set host mesaj

Serverın botun realname kısmını değiştirme 

/as bot ßotismi set realname

Bot tarafından kanalda op alma ( Hangi bot ile lusers’e eklendiyse o veriyor ) 

/msg botismi identify #kanal

/msg botismi op #kanal

Eğerki op komutu ile op alamıyorsanız part yapın tekrar girin.Siz disconnet olana kadar bot ise op verecektir.Opguard ‘a dikkat. 

Server link sunucu ekleme 

/as server servername add

Server ismini verme 

/as server servername set name

Servera host adı verme 

/as server serveradi set hostname

Server INPASS ayarlarını değiştirme 

/as server Servername set inpass

Server Quit: mesajını ayarlama 

/as server Servername set outpass

Server port ayarları 

/as server Servername set port

Serverlar arası link esnasındaki komut 1 

/as server Servername set hub|leaf

Serverlar arası link esnasındaki komut 2 

/as server Serveradi set autoon|off

Web Serverı aktif hale getirme 

/as web enable

Web Servera port ekleme 

/as web port Port-No

Server IRC Serviceslerini Aktif Etme 

/as util services start

Server IRC Serviceslerini Başlatma 

/as services enable

Server “no longer service” mesajı aldığınızda yani servisler gittiğinde 

/servstart

Server Genel Ayarlar Listesi 

/as general list

Server adını değiştirme 

/as general set name irc.ircforumlari.net

Server oper host değiştirme 

/as general set operhost opers.if.net

Server DNS Ayarları 

/as general set DNS enable / disable

Server contact adresi değiştirme 

/as general set contact info@IrcForumlari.net

Server Mjoin ayarları 

/as general mjoin on / off

Server Mjoin Modeleri 

/as general mjoin modes +inex

Servera ip ekleme 

/as general resolver add name|default

Server GUID Ayarları 

/as general guid on / off

Bunlar genel server ayarlarından önemli olanlar. 

Server Güvenliğini Taşıyan Security’ler 

/as security list

Server kill koruması 

/as security set flood kill on

Server flood saniyesi 

/as security set flood seconds rakam

Server DCC ayarları 

/as security DCC off/on

Server flood otomatik Akill 

/as security akill auto off/on

Server Kanal Açılımını Yetkililere Sağlama 

/as security set newchan oper/admin

Server Proxy Koruması 

/as security proxycheck enable / disable

Servera Proxy Portu Ekleme ve Full Koruma 

/as security proxycheck port port-no add scan-all

Server Proxy Portu Ekleme ve Silme 

/as security proxycheck port port-no add/del

Server Proxy Ayarı ( Önemli Olanlar ) 

/as security proxycheck port 1080 scan socks5 enable/disable

Serverda AdminServ’den Nick Yasaklama 

/as security nonick add catay Oper Nicki!

Server Yasaklı Nicklerin Listesi 

/as security nonick list

Server Yasaklı Kanal Listesi 

/as security nochan list

Serverda Kanal Yasaklama 

/as security nochan add #kanal Kullanılamaz

Server Clone Koruması 

/as security clone on

Server Clone Seviyesi 

/as security clone level 7

Server Clone dedektörü 

/as security clone alert local

Server Z-Default 

Z-default bi field ürünüdür.Panelden Users ‘a girdiğiniz zaman görebilirsiniz.Disable olduğu zaman mirce kapalı anlamındadır. 

Server Motd Mesaj Listesi 

/as client z-default list

Server Motd Mesaj Ekleme / Silme 

Ekleme : /as client Z-Default motd append mesaj

Silme : /as client Z-Default motd del numara

Server Pingini Değiştirme 

/as client Z-Default set ping 90 ( Geneldir veya 180’dir.)

Servera ident ekleme 

İdent@* Sadece şifreli kullanıcılar girebilsin diye yapılmıştır. 

/as client ~catay add
/as client ~catay set password catay
/as client ~catay set mode +inex
/as client ~catay set ping 90
/as client ~catay set limit 1
/as client ~catay mask add ~catay@*
/as client ~catay enable

Bir client hakkında bilgi almak için : /as client ~catay list 

Server Privilege Ayarları 

/as privilege list

/as privilege GNOTICE ircop
/as privilege HELPOP ircop
/as privilege LUSERS ircop
/as privilege ROLL ircop
/as privilege STATS ircop
/as privilege SERVICES ircop
/as privilege ZLINE sa

Gibi panelden bulunan tüm flagları bu komutla değiştirebilirsiniz. 
Eğer ki kimsenin kullanmasını istemediğiniz bir flag var ise sonuna ” none” 
ilave ediniz. 

Örnek : /as privilege zline none 

Not Alıntıdır / Erre

OperServ Komutlari

Operserv Services Komut…

AKILL

Usage: AKILL <add|del|[-]> <hostmask> [<reason>] [<time>] 
/os akill nick@*host neden zaman
/os akill *@host neden zaman
/os akill -nick@host neden zaman
/os akill del
/os akill wipe

SPECS
/msg operserv specs
Yetki Bakıyor

FJOIN
Bu komutu kullanmak icin ircop veya yuksek yetkili olmalisiniz. Bir useri ister istemez kanala joinlarsiniz.

/fjoin nick #kanal

FURL

Usage: FURL <nick> <URL> <Frame>
Bu komutla sadece websiteden baglanan iserler bir siteye baglanmalarini mecburlarsiniz.

/furl nick url frema

GET
Usage: GET <nickname> <field>
Examples:

/get nick field

GLOBOPS

+g li olan userlere, yani networktaki global operlere ve yuksek yetkililere mesaj yollarsiniz. Önemli bir mesaj yollamak istediginizde kullanilir. önemli olmiyan mesajlari #admin kanalına yolluyabilirsiniz.

/globops mesaj

ISON

Whois bilgisi gostermeden bir nickin serverde olup olmadini gosterir.

/ison nick

KICK

Usage: KICK <room> <nick> [<comments>]
User kicklemek icin. Aop veya yuksek yetkili olmaniz gerek kanaldan.

/kick #kanal nick neden

KILL

Usage: /kill <nick> <reason>
Bir useri serverden kicklemek gibidir, yeniden baglanmalidir servere. Rahatsiz veya surekli argo davranis gosterirse o user ozaman kullnirsiniz.

/kill nick neden

KLINE

Usage: KLINE <user@host> <reason> <time>
Kline serverbandir, eger network te bu komutu kullanirsaniz onu 1 serverden serverbanlarsiniz digerlerine girebilir boylece. Bu komutun kullanmasi Ultrairc de yasanlanmis halde, cunku nedensiz atildigi an log olmuyor. O bakimdan sadece AKILL kullanilir !

/kline nick@host neden zaman
/kline *@*host neden zaman

LFLASH

Usage: FLASH <message>
Networkde 1 serverde bu komut kullanildigi an Local oluyor ve o haber atilan serverdeki sifreli nicklere (+n) 1 haber vermek icindir.

/lflash mesaj

LINKS

Networkte hangi serverler birbirine bagli oldugunu gosterir.

/links

LOCOPS

Ayni serverde bulunan, usermode +g (global) olanlara birden notice atar. Serverdeki olacaklarveya problemleri konusulcaksa bu komutla operler birbiriyle mesajlasabilirler.

/locops mesaj

LUSERS

Senin bulunduğun serverdeki user sayısını ve networktekiyle beraber ogrenmek icin kullanilir.

Example:
/lusers
/lusers server.*
/lusers server tamamı

MFLASH

Bu komutu kullanmak icin Services Admin olmaniz gereklidir, ve bulundugunuz serverde bi takim calismalar oldugu zaman kullanilir:

/mflash mesaj

MKILL

Usage: MKILL <IP address> <reason>
Bu komutla eger clone yuklendiyse 1 IP deki tum clonelari birden serverden kicklersiniz.

/mkill ipadresi neden

MOTD

Usage: MOTD <server name>
bir serverin günlük mesajini gosterir ve önemli bilgiler alinir. Günden güne degistirilebilir.

/motd server
/motd server.*
/motd

MOVE

Usage: MOVE <nick> <room>
Bu komut fjoin gibidir ama sadece o kanala join etmez, o useri baska kanallardan cikarir ve sadece move ettiginiz kanalda bulundurur.

/move nick #kanal

MSG
Bu komutla bir userin ozeline veya bir kanalin geneline mesaj yazmak icindir.

/msg nick mesaj
/msg #kanal mesaj

NAMES

Kanalda bulunan nickleri gosterir. Global ircoplar kanaldaki butun nickleri gorebilirler. Userler kullanirsa bu komutu, sadece usermode -I li olan nickler gorunur.

/names #kanal

NFLASH

Networkte butun +n modundaki nicklere haber gonderilir boylece. Mflash, Lflash gibidir ama butun networke gonderilir.

/nflash mesaj.

NOTICE

Kanala veya kanaldaki bir usere notice yollarsiniz.
/notice #kanal mesaj
/notice nick mesaj

OPER

Bu komutla oper olursunuz, usermodunuz +o olur. Oper komutlari kullanmak icin, seninkendi Host veya IP ne Oline (oper accessi) yazilir,baska IP veya Host dan servere baglandiginiz an bu komutu kullanirsaniz +o olamazsiniz.

/oper nick şifre

QLINE

Bir user nickine yasak koyarsiniz bu komutla, nickin yine kullanilmasi icin qline listesinden silinmesi gereklidir. Yasak nickler /stats q listesinde gorunur. Yasaklanan nickleri Operler kullanabilir. Yasaklanan nicklere recover komutu kullanilir.

/qline nick neden

RAKILL

1 Serverden serverbani kaldirmak icin kullanilir. /AKILL gibi bu komut Ultrairc de Yasaklanmistir!!

/rakill nick@host
/rakill *@*.host

REHASH

Gecici nick yasaklanma veya serverbanlari ortadan kaldirirsiniz boylece.

/rehash
/rehash server.*

RESTART

Serveri shutdown edip yeniden start edersiniz.
Userlerin servere baglantilari kesilir. Start edildiginde yine baglanabilirler.

/restart

SAJOIN

Bu komutu kullanmak icin Service Admin olmaniz gereklidir. Bu komutu ZOR durumlarda kullanilir. /sajoin all ile serverdeki butun kanallara birdengirersiniz, en fazla 100 kanal.

/sajoin #kanal
/sajoin all

SAMODE

Op olmadan kanalmodu veya usermodu koymak icindir. Problemli kanallarda kullanilir bu komut ve bu komutu kullanmak icin Services Admin olmalisiniz. Opguard aktif oldugu halde 1 useri op edebilirsiniz.

/samode #kanal modlar

SERVER

Servere baglanmak icindir, portu ile kullanilir. Port vermediginiz halde 6667 kullanilir.

/server server port

SERVSTART

Network servicesleri (ns/ms/os/cs) yeniden calistirmak icin kullanilir,

/servstart

SHUN

Usage: SHUN [<nick>|<room><nick>] [<reason>]
Bu komutla bir useri genele veya ozele yazmasini engellemek icin kullanilir. Kanal ile birlikte kullandiginiz an, kanalin geneline yazamaz.Kanalsiz shun ettiginizde özeller ve genele yazdiklarini goremez baska userler. Ayni zamanda Shun olan nickleri gormek isterseniz, nick veya kanal belirlemeyin.

/shun nick sebep
/shun #kanal nick

SILENCE

Usage: SILENCE <nick|user@host>
Silence ettiginiz user size notice/msg/ctcp ettimi size o mesajlar vs.. ulasmaz. Ignore etmis olursunuz ve ne yazdigini goremezsiniz.

/silence nick
/silence erre/ident@host
/silence *!*@*.host
/silence -erre!*@*.ident

SQUIT

Bir serveri networkden baglantiyi kesmek icin kullanilir, delink.

/squit server neden

TOPIC

Topic 80 karekter veya az olmalidir.

/topic #kanal yenitopic

UNAKILL

Usage: UNAKILL <ident@host>
Local, yani 1 serverden bani kaldirir.

/unakill ident@*.host

UNKLINE

Local, serverden kline kaldirir. Atildigi gibi silinmeli(host/ * / ip ).
/unkline nick@ident
/unkline *@*.host

UNQLINE

Gecici bir nick yasagini kaldirir.

/unqline nick

UNSHUN

Shun Edilen shunu kaldirmak icin kullanilir.
/unshun nick

UNZLINE

Atilan Zline I kaldirir, /Stats k listesinde önünde z yazilir

/unzline host

USERHOST
En fazla 5 kisinin host/ip ve identini birden gosterir.

/userhost nickler

VERSION

Server versiyonunu gösterir

CR1.8.1.win32.ws2 irc.showtvnet.com TRIAL

d – DNS
f – Flood control
u – Users are able to register channels
A – Alpha NT
B – BSDi
D – Digital Unix
F – FreeBSD
H – HPUX
I – IRIX
L – Linux
N – NetBSD
S – Solaris
ws2 Winsock2
win32 Windows 95/98/NT
/version server
/version

WALLOPS
+w modu aktif olanlarin hepsine mesaj yollamak icin.

/wallopsmesaj

WEBADMIN
Webgiris serverini durdurur. Sitelerden girislerde problem yasandigi an kullanilir.

/webadmin

WEBSTART
Webserverini baslatmak icindir. Webadmin gibi.

/webstart

WHO
Kanala veya nicke who cekildigi an o kanaldaki userlerin ip/host ve nickleri gorunur. Nicklerin ardinda H olanlar away degildir, G ise away olduklari ve A% varsa onlarin modu +I oldugunu belirler ve +s/+p li olan kanala yapildigi an HICBISEY gostermez. Bir IP ye who cekildigi an Clone varsa onlarida gosterir.

/who #kanal
/who nick – ip

WHOWAS
Eger bir user cikip bilgi almak istedinizmi , bir sure icinde bu komutukullanabilirsiniz. Flood veya clone edenlerin serverden ciktigi halde IP/hostlarini ögrenmek icin kullanilir

/whowas nick

ZLINE
Zline eklemek icindir. Bir ISP/PACKET e en buyuk verilcek cezadir. Serverden ban oldugunu gorunmez, sadece servere giremedikleri belli olur.Zline daima IP ile belirlerir, hosta degil.

/zline ip

USER MODE

Usage: MODE <nick> <+|-><modes>
Available user/oper modes:

a – Services Administrator,
b – services.log,
c – Clients,
e – DCC,
E – English,
f – Flood Notices,
F – French,
g – Globops,
G – German,
h – Helpops,
i – Invisible,
j – Java,
k – KillMode,
L – Language Filtering,
m – Messages,
M – Malaysian,
n – NewsFlash,
o – Operator,
p – CTCP,
q – Quiet,
r – Registered,
R – Recognized,
s – Server Messages,
S – Spanish,
t – Reports,
w – Wallops,
x – Hash Host,
X – DeHash Host,
y – Whois,
z – Services Agent
C – özel kapatır registersiz nicklere M – aynı kanlda olanlar size özel yazar B – boddy listesinde olanlar özel yazar

Kanal Modları

A – Auditorium,
b – Ban,
c – Prevent Colors,
d – Nick Change Restriction,
e – Prevent CTCPs,
i – Invite Only,
j – Java Only,
k – Keyed,
l – Limit,
L – Language Filtering,
m – Moderated,
M – Moderation Forward,
n – No External Messages,
N – Moderation Receive,
o – Channel Operator Status,
O – Channel Overflow,
p – Private,
r – Registered,
R – n/a,
s – Secret,
t – Topic,
u – Channel User,
v – Voice,
w – n/a,
y – n/a,
z – Encrypt Only
U- banlıların kanala girmek istediklerinde gösterir

USER MODE a

a – Services Administrator:
A – Server Administrator:
Services admin Flag I, bu flag yazilmasi icin +o olmaniz gereklidir.
USER MODE b
Usage: MODE <nick> +|-b
services.log:services.log ile ircop ve yuksek yetkililer birbiriyle haberlesebilirler.

/mode erre +b /umode +b
/globops mesaj /services.log mesaj

USER MODE B
Usage: MODE <nick> +|-B
Sadece buddy listemizde olanlar özelimize yazabilir diğerleri yazamaz

/umode +B

USER MODE c
Usage: MODE <nick> +|-c
Client Connections: Servere baglananlar veya cikan userleri gorursunuz.

/mode erre +c /umode +c

USER MODE C
Usage: MODE <nick> +|-C
Bu mode ile özelimizi kapatırız sadece şifreli bir nicke sahip olanlar özelimize yazar +C iyi acınca +M ve +B gecersizdir.

/umode +C

USER MODE d
Usage: MODE <nick> +|-d
Bu mode ile dcc alırız.*.exe ve *.doc dosyalarını alamayız dcc yoluyla ama +d yaparsak alırız ircop olmak gerek

/umode +d

USER MODE e
Usage: MODE <nick> +|-e
e – Block DCC requests:Aktif oldugu halde DCC leri block eder. Bunu scriptden anlamazsaniz kullanin!

/mode erre +e /umode +e

USER MODE E
Usage: MODE <nick> +|-E
E – English:Kendinize whois cekildigi an “Prefers to speak in English” yazar.

/mode erre +E /umode +E

USER MODE f
f – Flood Notices:Flood edildigi an Operlere notice atilir server tarafindan. Surekli flood edilirse ayni user, server kendisi ban atar. Gordugunuz halde akill edebilirsiniz gerekirse!

/mode erre +f /umode +f

USER MODE F
Usage: MODE <nick> +|-F
F – French:Whoisinizde Fransiza sohbet tercih ettiginizi belirlersiniz.

/mode erre +F /umode +F

USER MODE g
Usage: MODE <nick> +|-g
g – Global Notices: Oper olanlar icin cok onemli bir FLAGdir. Network de ne oluyor haberiniz olur.

/mode erre +g /umode +g

USER MODE G
Usage: MODE <nick> +|-G
G – German: Almanca tercih ettiginizi belirlersiniz whoisinizde.

/mode erre +G /umode +G

USER MODE h
Usage: MODE <nick> +|-h
h – Helpops: Bu Flag sizde aktif oldumu, whoisinizde “look very helpful” yazar ve helpop oldugunuzu belli eder. Ve userler /hs komutunu kullandilarmi helpoplar gorur.

/mode erre +h /umode +h

USER MODE i
Usage: MODE <nick> +|-i
i – Invisible: Görünmez modu, yani /names komutunu 1 user kullanirsa senin o kanalda bulundugunu goremez .- olunca

/mode erre +i /umode +i

USER MODE j
Java user oldugunuzu belirler. Server websiteden girenlere bu modu aktif eder.

j – Java” java user mode.

USER MODE k
Usage: MODE <nick> +|-k
k – KillMode:Kill edildigi an sizede notice edilir eger operde bu mod aktif ise.

/mode erre +k /umode +k

USER MODE L
Usage: MODE <nick> +|-L
L – Language Filtering:Whois ettinizmi ve o userin modu +L ise, “nick has sensitive ears” yazar statusunuzde. Yani bir dil tercih ettigini belirler.

/mode erre +L /umode +L

USER MODE m
Usage: MODE <nick> +|-m
m – Messages: Bu mod ozelinizi tamamen kapatir, ozele yazamazsiniz ve baskalari ozelinize yazamaz. Operler sizin ozelinize yazabilir ama!!

/mode erre +m /umode +m

USER MODE M
Usage: MODE <nick> +|-M
M – Malaysian:Sadece aynı kanlda oldugumuz kişi özelimize yazabilir..

/mode erre +M /umode +M

USER MODE n
Usage: MODE <nick> +|-n
n – NewsFlash: Newsflash haberleri görmek isterseniz bu modu aktif edin.

/mode erre +n /umode +n

USER MODE o
Oper modu, oper sifrenizle girdiginiz an +o olursunuz.

USER MODE p
p – Block CTCP: Sana edilen CTCPler veya kendin edersen bir user/kanal’a block edilir o ctcp.

/mode erre +p /umode +p

USER MODE q
Usage: MODE <nick> +q
q – Be Quiet:Useri susturmak icin kullanilir, aktif edildigi an kapatmasi mumkun degildir!

/mode erre +q

USER MODE r|R
Registered/Recognized:
r – Registered: Sifreli nick oldugunu belirler.
R – Recognized: User kullandigi nickini identify ettigini belirler.

USER MODE s
Usage: MODE <nick> +|-s
s – Server messages: Server mesajlari icin, disconnected/ghost/ ping timeout veya kill mesajlarini gormek icin, meraklilar icin

/mode erre +s /umode +s

USER MODE S
Usage: MODE <nick> +|-S
S – Spanish: Ispanyolca sohbet tercih ettigini belirler.

/mode erre +S /umode +S

USER MODE t
Usage: MODE <nick> +|-t
t – Reports: Bu mod aktif ettinizmi serverde kimler /stats veya /admin komutunu kullandiklarini gorursunuz.

/mode erre +t /umode +t

USER MODE w
Usage: MODE <nick> +|-w
w – Wallops: Operler bazen yardimci ama onemli olmuyan mesajlari userlere gondermek icin wallops u kullanirlar.

/mode erre +w /umode +w

USER MODE x
Usage: MODE <nick> +|-x
x – Hash or Mangle:Bu mod Ultrairc de herkeste aktif hale getirilmistir, userler birbirlerine whois ettigi an IP leri gorunmez. Hostlarin basi veya Iplerin son rakami gozukmez halen getirilir.

/mode erre +x /umode +x

USER MODE X
Usage: MODE <nick> +|-X
X – de Hash: Bu mod ile +x kapatilir. Operler ederse kendilerinde, gecersizdir.

/mode erre +X /umode +X

USER MODE y
Usage: MODE <nick> +|-y
y – Show Whois: Bu mod operler icindir, bi user oper e whois ettigi an Oper bunu gorur. Bu modu kapatabilir operler.

/mode erre +y /umode +y

USER MODE z

Botlarin Modelari.

KANAL MODLARI
Usage: MODE <room> +|-<mode(s)>[+|- <mode(s)> [<nickname>|<user@host>]

A – Auditorium,
b – Ban, c – Prevent Colors,
d – Nick Change Restriction,
e – Prevent CTCPs,
i – Invite Only,
j – Java Only,
k – Keyed,
l – Limit,
L – Language Filtering,
m – Moderated,
M – Moderation Forward,
n – No External Messages,
N – Moderation Receive,
o – Channel Operator Status,
O – Channel Overflow,
p – Private,
r – Registered,
R – n/a,
s – Secret,
t – Topic,
u – Channel User,
v – Voice,
w – n/a,
y – n/a,
z – Encrypt Only
U- banlıların kanala girmek istediklerinde gösterir
For more information type /hs cmode
Examples:
/hs help cmode <mode>

CHANNEL MODE A
Usage: MODE <room> +|-A
A – Auditorium Onemli olaylarda kullanilir, ve +m ve +M ile birlikte kullanilir.
Privilege: Server Operator.

/mode #kanal +A

CHANNEL MODE b
Usage: MODE <room> +|-b [<nickname>|<user@host>]
b – Ban Kanal oplar useri banlayabilirler veya IP yi.

/mode #kanal +b
/mode #kanal +b nick veya ip numarası/host

CHANNEL MODE c
Usage: MODE <room> +|-c
c – Prohibit Colors Bu mod kanalda renklerin kullanilmasini engeller.

/mode #kanal +c

CHANNEL MODE d
Usage: MODE <room> +|-d
d – Nick Change RestrictionBu mod kanaldaki SADECE guestlerin nickalmasina kullanilir ve kanalda nick degismemesini saglar.

/mode #kanal +d

CHANNEL MODE e
Usage: MODE <room> +|-e
e – Prevent CTCPsKanala CTCP edilmesini engeller ama user arasindaki CTCP yi engellemez

/mode #kanal +e

CHANNEL MODE i
Usage: MODE <room> +|-i
i – Invite Only Yetkisi olan kendisini invite eder kanala +I oldugunda veya floodlarda gecici aktif edilir.

/mode #kanal +i

CHANNEL MODE j
Usage: MODE <room> +|-j
j – Java Clients OnlyKanala sadece websiteden girisi yapmak icin kullanilir veya irc den girmek icin SIFRE ile girmelisiniz. +j aktif etmek icin KEY/Sifre koymalisiniz kanala.

/mode #kanal +j

CHANNEL MODE k
Usage: MODE <room> +|-k <key>
k – Keyed Kanala sifre koyarsiniz, bu mod +j ile cok kullanilir. Ve girirken kanala sifre ile beraber join etmelisiniz.

/mode #kanal +k şifre

CHANNEL MODE l
Usage: MODE <room> +|-l <limit>
l – Limit Kanala user limiti koyar.

/mode #kanal +l 50

CHANNEL MODE L
Usage: MODE <room> +|-L
L – Language filtering: Mesela bi kanalda sadece turkce konusulmasini isterseniz secilen turkce kelimelerden digerleri kanalin geneline cikmasini server engeller.

/mode #kanal +L

CHANNEL MODE m
Usage: MODE <room> +|-m
m – Moderated Moderate modu resmi kanallarda cok kullanilir, yardim kanallarda ( security, sinav ….) gerekildigi an -/+m yapilir. Flood u durdumayi saglar ve sadece Voice veya op olanlar genele yazabilirler.

/mode #kanal +m

CHANNEL MODE M
Usage: MODE <room> +|-M <room>
M – Event Moderation (Send To): +m ile kullanilir ve +m olan kanallardaki yazilanlari gormek icin baska bir (+N li ) kanal belirlenir. #Event deki +m oldugu halde o kanalin geneline yazilanlar #questions de görünür.

/mode #1.kanal +M #2.kanal

CHANNEL MODE n
Usage: MODE <room> +|-n
n – No external messages Kanaldaki user kanalin geneline boylece yazabilir. -n li olan kanalda user kanalda olmadigi halde kanalin geneline yaz gönderebilir (operler haric)

/mode #kanal +n

CHANNEL MODE N
Usage: MODE <room> +|-N <room>
N – Event Moderation (Recieve From): +M modundaki kanalin genelindeki mesajlar bu +N li kanala gelir.

/mode #kanal +N # kanal

CHANNEL MODE o
Usage: MODE <room> +|-n <nickname>
Bir usere op statusu vermek icin.

/mode #kanal +o Erre
/mode #kanal +oo erre neo

CHANNEL MODE O
Usage: MODE <room> +|-O <room>
Eger kanala limit koyuldugu zaman +O yapildigi an limitli kanala girmek isteyenler +O komutunu yazdigindaki belirlenen kanala yönlendirirler.

/mode #kanal +O #services.log

CHANNEL MODE p
Usage: MODE <room> +|-p
p – Private
/list komutu kullanildimi +p li kanal listede görünmez.

/mode #kanal +p

CHANNEL MODE r
Usage: MODE <room> r
r – Registered Kanal sifreli oldugu belirlenir.

CHANNEL MODE R
R – Registersiz nickler kullanılamaz kanalda

CHANNEL MODE s
Usage: MODE <room> +|-s

p – Secret +s li kanallar whois bilgilerde cikmaz (oper whois ederse o usere o kanalin onunde – cikar)

/mode #kanal +s

CHANNEL MODE t
Usage: MODE <room> +|-t
t – Topic Topickorumasi oldugunu belirler, yetkisi olmiyan degistiremez topicigi boylece.

/mode #kanal +t

CHANNEL MODE u
Usage: MODE <room> +|-u <nickname>
u – Registered Channel User Kanalda userlerin ne görevi/yetkisi olduguna kullanilir. Usere +u edildigi an önüne – cikar. Yardim kanallarda resmi veya misafir yardimcilari ayirir.

/mode #kanal +u erre
/mode #kanal +uu erre neo

CHANNEL MODE U

/mode #kanal +U
Kanalda Banlana kişilerin tekrar girmek istedikleri zaman ileti verir.

CHANNEL MODE v
Usage: MODE <room> +|-v <nickname>
v – Voice Kanal +m de oldugu an o user genele yazabilir. Yetki belirlemek icin kullanilir.

/mode #kanal +v erre
/mode #kanal +vv erre neo

CHANNEL MODE w
w – Henüz kullanimda degil.

CHANNEL MODE y
y – Henüz kullanimda degil.

CHANNEL MODE z
/mode #kanal +z
Bu komut kanalı kapatıyor ircopların bile kanala girmesi için önce mode ayarını değiştirmesi

OPERSERV Komutlari.

Ircop EkLer
komut:/os opercfg nick add oper sifre

Ircop OLur
komut: /os oper nick pasword

ßot yapar
komut:/os bot botismi add

ßotu KanaLLa Atar
komut:/os CHAN #kanal bot add ßotun ismi

İstediğinizi Yazınız
komut:/os bot securespy set realname

ßotun İdenti Değişir
komut:/os bot Botismi set user Botident

ßotun İpi Değişir
komut:/os bot Securespy set host erre.Securespy.bot

Root,Admin,Ircop,Helpop Listesi Verir
komut:/os listadm

ßotu Konuşturur
komut:/os bot botismi message #kanal mesaj

komut:/os bot help

KanaLa Yeni Şifre Verir
komut:/cs setpass #kanal Yeni Şifre

Nicke Yeni Şifre Verir
komut:/ns setpass Nick Yeni Şifre

Serverdeki registerli Kanal,nick Verir
komut:/os uptime

KanaL +m Olsa Bile Konuşursun Ve Atilmasin
komut:/sajoin #kanal

Akill atar.
komut:/os akill add *@ip Neden 15dk.

Servere msj atar
komut:/notice $* mesaj

Kanali kapar.
komut:/cs close #kanal

Kanali açar.
komut:/cs reopen #kanal

Nicki yasaklar.
komut:/os sqline add nick mesaj

Nickin Yasagini Kaldirir.
komut:/os sqline del nick

Serverdeki Tüm registerli NickLere Memo Atar
komut:/os sendmemo nicknames Mesaj

KLine Atar
komut:/kline *@İp

Zline Atar
komut:/zline Nick

Root SiLer
komut:/os oper nick del

Root SiLer
komut:/os opercfg nick Del

ßot Listesini ÇIkarır
komut:/os bot list *

Helper EkLer
komut:/os opercfg nick add Helper sifre

Csop EkLer
komut:/os opercfg Nick add CSOP $ifre

Operler İçin Gecerli KOmut Founderi değişir
komut:/cs ftransfer #kanal nick

Beğen Paylaş!
BİLGİLER
tarafından 25 Haziran 2013 - 18:26 tarihinde yayınlandı.
GÖSTERİM SAYISI
Bu Yazı Şuana Kadar 32.307 kez Okunmuştur.
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
sohbetdenizi.org - Reklam Alanı
reklam-alani-banneri11
Yorum yapın
İsim
:
E-Posta
:
WebSite
:
Yorumunuz
:

*

 

SON YAZILAR